Duaja e hyrjes në ndonjë fshat apo qytet

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ ، وَرَبَّ الأَرَاضِينَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ ، وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَضْلَلْنَ وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ. أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا ، وأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وشَرِّ أَهْلِهَا ، وشَرِّ مَا فِيهَا

All-llahumme Rabbes-semavatis-seb’i ve ma adhlelne, ve Rabbel-eredínes-seb’i ve eklelne, Rabbesh-shejátini ve ma adlelne, ve Rabber-rijáhi ve ma dherejne. Es`eluke hajre hadhihil-karjeti ve hajre ehliha, ve hajre ma fíha, ve e’udhu bike min sherriha ve sherri ehliha, ve sherri ma fiíha.

O All-llah, Zot i shtatë qiejve dhe i asaj që e mbulojnë, Zot i shtatë tokave dhe asaj që ato mbajnë, Zot i shejtanëve dhe atyre që ata i kanë dërguar në humbje, Zot i erës dhe asaj që ato shpërndajnë, të lutem të më japësh të mirën e këtij fshati, mirësinë e banorëve të tij, të mirën e asaj që gjindet në të dhe kërkoj që të më mbrosh nga dëmi i këtij fshati, dëmi i banorëve të tij dhe dëmi i asaj që gjindet në të.

Sahih sipas Hakimi, e ka pëlqyer Dhehebiu 2/100. Ibën Sunnij nr:524. Ibën Haxheri në redaktimin e "El-Edhkar" 5/154 hasen. Ibën Baz: Nesaiu me sened hasen “Tuhfetul-Ahjar” fq.37.