Duaja e urrejtjes të parashikimit

اللَّهُمَّ لاَ طَيْرَ إِلاَّ طَيْرُكَ وَلاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُكَ وَلاَ إِلَهَ غَيِرُكَ

All-llahumme la tajre il-la tajruke ve la hajre il-la hajruke, ve la ilahe gajruke.

O Zot, s`ka tajre përveç tajres Sate, s`ka të mirë përveç të mirës Sate dhe s`ka të adhuruar tjetër përveç Teje.

Ahmedi 2/220 dhe Ibën Sunnij nr: 292, sahih sipas Albanit, shih“Silsiletul-Ehadith es-Sahiha” 3/54, nr:1065, kurse sa i përket parashikimit të së mirës (që arabët e përdorin termin El-Fe`lun sh.p.) i pëlqente kjo fjalë Pejgamberit alejhis-selam dhe për këtë e dëgjoi një fjalë të mirë prej një personi dhe i pëlqeu dhe tha: "E morëm fjalën tënde të mirë (Fe`lin), nga goja jote". Ebu Davudi dhe Ahmedi. sahih sipas Albanit, shih “Silsiletul-Ehadith Es-Sahiha” 2/363.