Duaja për atë që të thotë All-llahu të bekoftë

Nëse dikush të thotë:

بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ

BarekAll-llahu fike.

All-llahu të bekoftë.

Përgjigju me:

و فِيكَ بَارَكَ اللَّهُ

Ve fike barekAll-llahu.

Edhe ty të bekoftë All-llahu.

Ibën Sunnij fq. 138, nr. 278 “El-Vabil ES-Sajjib” të Ibnul- Kajjimit fq. 304, me recenzimin e Beshir Muhammed Nuajm