Duaja e frikës nga shirku

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ وأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لاَ أَعْلَمُ

All-llahumme inní e’udhu bike en ushrike bike ve ene a’ëlemu ve estagfiruke lima la a’ëlemu.

O Zot, kërkoj mbrojtje në Ty nga shirku të cilin e di dhe kërkoj faljen Tënde për atë që nuk e di.

Ahmedi 4/403 dhe të tjerë, “Sahih El-Xhamiu” 3/233 dhe “Sahih Et-tergib ve Et-terhib” të autorit Albani 1/19.