Duaja për atë që të ka borxh dhe ta kthen

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ ، إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْحَمْدُ وَالأَدَاءُ

BarekAll-llahu leke fí Ehlike ve málike, inn-ema xhezáus-selefi el hamdu vel-edáu.

Të bekoftë All-llahu në familjen dhe pasurinë Tënde, vërtetë shpërblimi i borxhit është falënderimi dhe kthimi.

Nesaiu në “Amelul-jevmi vel-lejleh” fq. 300 dhe Ibën Maxheh 2/809, “Sahih Ibën Maxheh” 2/55.