Duaja për atë që të ka ofruar pasuri

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ

BarekAll-llahu leke fí Ehlike ve malike.

Të bekoftë All-llahu në familjen dhe pasurinë Tënde.

Buhariu me “Fet-h” 4/88.