Duaja për atë që të thotë që të do për hir të All-llahut

إنِّي أُحِبُّكَ فِي اللهِ

Inní uhibbuke fil-lah

Unë të dua për hirë të All-llahut.

أَحَبَّكَ الَّذِي أَحْبَبْتَنِي لَهُ

Ehabbekel-ledhí ahbebtení leh.

Të dashtë Ai për të cilin më deshe.

Ebu Davudi 4/333, hasen sipas Albanit, shih “Sahih Sunen Ebi Davud” 3/965.