Duaja që i thuhet atij që të bën ndonjë të mirë

جَزاَكَ اللّهُ خَيْراً

XhezákAll-llahu hajren.

All-llahu të shpërbleftë me të mira.

Tirmidhiu nr: 2035, “Sahih El-Xhamiu” nr: 6244 dhe “Sahih Et-Tirmidhi” 2/200.