Kur të shohim ndonjë njeri me të meta

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلاً

El-hamdu Lil-lahil-ledhi ‘áfánií mimmabtelake bihi ve feddalení ‘alá kethírin mimmen haleka tafdílen.

Falënderimi i qoftë All-llahut i cili më ka mbrojtur nga kjo me të cilën të ka sprovuar ty dhe më ka begatuar nga shumë krijesa të Tij.

Tirmidhiu 5/493, 5/494, “Sahih Et-Tirmidhi” 3/153).