Duaja para se t'i afrohemi bashkëshortes

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

Bismil-lah, All-llahumme xhennibnesh-shejtane, ve xhennibish-shejtane ma rezaktena.

Me emrin e All-llahut, O Zot, na e largo djallin prej neve dhe prej atij që do të na furnizosh me të.

Buhariu 6/141 Muslimi 2/1028.