Duaja e dhëndrrit kur martohet ose kur blen kafshë

Transmetohet se Pejgamberi s.a.v.s. ka thënë: "Kur dikush prej juve martohet ose blenë ndonjë shërbëtore, le të thotë:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ

All-llahumme inni es`eluke hajreha ve hajre ma xhe'belteha a'alejhi, ve e'udhu bike min sherriha ve sherri ma xhe'belteha 'alejhi.

(O Zot, kërkoj prej Teje të më dhurosh të mirën e saj dhe të mirën që e ke bërë natyrë të saj dhe të lutem të më mbrosh nga e keqja e saj dhe e keqja që e ke bërë natyrë të saj). Poashtu, nëse dikush blen ndonjë deve (kafshë) le t`a merr për gungën më të lartë dhe le ta thotë këtë dua.

Ebu Davudi 2/248, Ibën Maxheh 1/617, “Sahih Ibën Maxheh” 1/324.