Duaja për të posamartuarit

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

BarekAll-llahu leke, ve bareke 'alejke, ve xheme'a bejnekuma, fi hajrin.

All-llahu të bekoftë ty edhe pasardhësit e tu dhe ju bashkoftë ju të dy në të mirë.

Autorët e katër suneneve përveç Nesaiut “Sahih Et-Tirmidhi” 1/316.