Kur teshtin ndonjë jobesimtar

يَهْدِيكُمُ اللَّهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ

Jehdíkumull-lláhu ve juslih bálekum.

All-llahu ju udhëzoftë dhe ua përmirësoftë gjendjen tuaj.

Tirmidhiu 5/82, Ahmedi 4/400, Ebu Davud 4/308, “Sahih Et-Tirmidhi” 2/354.