Kur bëjmë iftar në ndonjë familje

أَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الأَبْرَارُ ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلائِكَةُ

Eftare ‘indekumus-sáimun, ve ekele ta’ámukumul-ebrar, ve sal-let ‘alejkumul-Melaike.

Bëfshin iftarë tek ju agjëruesit, ushqimin tuaj e ngrënshin njerëzit e mirë dhe për ju bëfshin dua (lutje) melaiket.

Ebu Davud 3/367, Ibën Maxheh 1/556 dhe Nesaiu në “Amelul-jevmi vel-lejleh” nr-296-298, i cili thotë se Pejgamberi s.a.v.s. e ka thënë këtë kur ka bërë iftarë në ndonjë familje. Këtë hadith e ka bërë të vërtetë Albani në “Sahih Ebu Davud” 2/730.