Kur të shohim hënën e re

اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ ، وَالإِيمَانِ وَالسَّلامَةِ وَالإِسْلامِ ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ رَبَّنَا وَتَرْضَى رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ

All-llahu Ekber, All-llahumme ehil-lehu ‘alejna bil-emni vel-ímani, ves-selameti vel-Islami, vet-tevfíki lima tuhibbu Rabbena ve terdá, Rabbuna ve Rabbuke All-llah.

All-llahu është më i Madhi. O Zot, na mundëso që këtë hënë të re, ta presim në qetësi dhe besim, me shpëtim dhe me nënshtrim (ndaj urdhërave të All-llahut) dhe me suksese në atë që Ti, o Zoti ynë, dëshiron dhe je i kënaqur; Zoti ynë dhe i yti (oj Hënë) është All-llahu.

Tirmidhiu 5/504 dhe Ed-Daremiu 1/336, “Sahih Et-Tirmidhi” 3/157.