Pasi të ketë rënë shi

مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ

Mutirna bi fadlil-lahi ve rahmetihi.

U furnizuam me shi me mirësinë dhe mëshirën e All-llahut.

Buhariu 1/205, Muslimi 1/83.