Kur të bie shi

اللَّهُمَّ صَيِّباً نَافِعاً

All-llahumme sajjiben náfi’an.

O Zot bëje këtë shi të begatshëm, të dobishëm.

Buhariu “Fet-hul Bari” 2/518.