Duaja e shiut

اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثاً مُغِيثاً مَرِيئاً مَرِيعاً ، نَافِعاً غَيْرَ ضَارٍّ، عَاجِلاً غَيْرَ آجِلٍ

All-llahumme eskina gajthen mugíthen merí`en meri’an nafi’an gajre dárrin ‘áxhilen gajre áxhilin.

O Zot, të lutem na lësho shi të këndshëm, freskues, të dobishëm e jo të dëmshëm, të menjëhershëm e jo të vonuar.

Ebu Davudi 1/303, të cilën Albani e ka bërë të vërtetë në librin “Sahih Ebu Davud” 1/216.

اللَّهُمَّ أَغِثْنَا ، اللَّهُمَّ أَغِثْنَا ،اللَّهُمَّ أَغِثْنَا

All-llahumme egithna, All-llahumme egithna, All-llahumme egithna.

O Zot na lësho shi, O Zot na lësho shi, O Zot na lësho shi.

Buhariu 1/224, Muslimi 2/613.

اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ ، وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَأَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ

All-llahumme iski ‘ibádek, ve beháimek ven-shur rahmetek, ve Ahji beledekel-mejjit.

O Zot, begatoji me ujë robërit e Tu dhe gjallesat Tua, shpërndaje mëshirën Tënde dhe gjallëroje këtë vend Tëndin të vdekur.

Ebu Davudi 1/305, Albani e ka bërë këtë hadith të mirë (hasen). Shih “Sahih Ebu Davud” 1/218.