Kur të murmuron

سُبْحَانَ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلاَئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ

Subhanel-ledhi jusebbihur-ra’du bi hamdihi vel meláiketu min hifetihi.

I Lartmadhëruar qoftë Ai, të Cilin e madhëron murmurima, me falënderimin e Tij, e edhe melaiket (e madhërojnë), prej frikës ndaj Tij.

Transmetohet se Abdull-llah Ibën Zubejri radijAll-llahu anhu kur e ndëgjonte murmurimën e ndërprente bisedën dhe thoshte... (hadith), Maliku në “Muveta” 2/992, Albani thotë se senedi është i vërtetë (mevkuf).