Kur të fryen era e fortë

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا

All-llahumme inní es`eluke hajreha ve e’udhu bike min sherriha.

O Zot, kërkoj nga Ti të mirën e saj dhe kërkoj që të më mbrosh nga e keqja e saj.

Ebu Davudi 4/326 dhe Ibën Maxheh 2/1228 “Sahih Ibën Maxheh” 2/305.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا ، وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا ، وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ

All-llahumme inní es`eluke hajreha ve hajre ma fiha, ve hajre ma ursilet bihi, ve e’udhu bike min sherriha ve sherri ma fiha, ve sherri ma ursilet bihi.

O Zot, kërkoj nga Ti të mirën e saj, të mirën çka del prej saj, të mirën që është dërguar me të, më mbroj prej të keqes së saj, të keqes që del prej saj dhe prej të keqes që është dërguar me të.

Muslimi 2/616, Buhariu 4/76.