Kur të vizitojmë varrezat

السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَّارَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُسْلِمِينَ وَ إِناَّ إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ [وَ يَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَ الْمُسْتَأْخِرِينَ] نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَ لَكُمُ الْعَافِيَةَ

Es-selamu ‘alejkum ehled-dijari minel-mu`miníne vel-muslimín, ve inná insháAllahu bikum láhikun, [ve jerhamullahul-mustakdimíne minna vel-muste`hirín] Es`elullahe lena ve lekumul-’áfijeh.

Shpëtimi qoftë mbi ju banorë të varrezave besimtarë dhe muslimanë, edhe ne, në dashtë All-llahu, do t`ju bashkangjitemi [All-llahu i mëshiroftë ata që kanë kaluar prej nesh edhe ata që do të vijnë pas nesh]; e lus All-llahun që të na shpëtojë ne dhe ju.

Muslimi 2/671 dhe Ibën Maxheh 1/494, me këtë version nga Burejde r.a., ndërsa ndërmjet kllapave Muslimi nga hadithi të cilin e transmeton Aisheja r.a. 2/671.