Duaja për të vdekurin gjatë namazit të xhenazes

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ ، وَعَافِهِ ، وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ ، وَأَبْدِلْهُ دَاراً خَيْراً مِنْ دَارِهِ وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجاً خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ[ وَعَذَابِ النَّار]ِ

All-llahumme-gfir lehu ver-hamhu ve áfihi va’fu ‘anhu, ve Ekrim nuzulehu, ve vesi’ mud-halehu, vagsilhu bil-mái veth-thelxhi vel-beredi, ve nekkihi minel- hataja kema nekkajte eth-thevbel-ebjeda mined-denesi, ve ebdilhu daren hajren min darihi ve ehlen hajren min ehlihi ve zevxhen hajren min zevxhihi, ve ed-hilhul-xhennete ve e’idhhu min ‘adhabil-kabr ve‘adhabin-nar.

O Zot, falja mëkatet dhe mëshiroje, shpëtoje dhe kij ndjesë ndaj tij, bëja vendin e mirë dhe zgjeroja vendin ku do të hyjë, pastroje atë me ujë borë dhe akull dhe pastroje nga mëkatet, ashtu siç e pastron rrobën e bardhë nga njollat, zëvendësoja shtëpinë me një shtëpi më të mirë, familjen me një familje më të mirë, bashkëshortin (ten) me një më të mirë, fute në Xhennet dhe mbroje prej dënimit të varrit dhe dënimit të zjarrit.

Muslimi 2/663.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا ، وَغَائِبِنَا ، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا ، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا. اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإِسْلامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَّفَهُ عَلَى الإِيمَانِ ، اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تُضِلَّنَا بَعْدَهُ

All-llahumme inne fulan ibn fulan fi dhimmetike ve habli xhivarike, fekihi min fitnetil-kabr ve ‘adhabin-nar, ve Ente ehlul-vefái vel-Hakki, Fag-fir lehu ver-hamhu inneke Entel-Gafurur-Rahim.

O Zot, vërtetë filani i biri i filanit është në besën Tënde dhe në litarin e fqinjësisë Sate, Ti je zbatues i premtimit dhe i drejtësisë, andaj fale atë dhe mëshiroje, sepse vërtet Ti je Falës dhe Mëshirues.

Ibën Maxheh. Shih, “Sahih Ibën Maxheh” 1/251) dhe poashtu e transmeton Ebu Davudi 3/211.

اللَّهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ أَمَتِكَ احْتَاجَ إِلَى رَحْمَتِكَ ، وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ ، إِنْ كَانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِي حَسَنَاتِهِ وَإِنْ كَانَ مُسِيئاً فَتَجَاوَزْ عَنْهُ

All-llahumme ‘abduke ve ibnu emetike هihtáxhe ilá rahmetike, ve Ente ganijjun ‘an ‘adhabihi, in kane muhsinen fe zid fi hasenatihi, ve in kane musien fe texhavez ‘anhu.

O Zot, ky robi Yt dhe biri i robëreshës Sate, ka nevojë për mëshirën Tënde, Ti vërtetë s`ke nevojë për dënimin e tij. Nëse ka qenë i mirë, shtoja të mirat e tij, e nëse ka qenë jo i mirë, ndihmoi të kalojë nga ai dënimi.

Hakimi i cili e ka bërë hadithin të vërtet, kurse Dheheibu e ka pëlqyer 1/359, “Ahkamul-Xhenaiz” të autorit Nasirudin Albani fq.125).