Kur e zhveshim rrobën

بِسْمِ اللَّهِ

Bismil-lah.

Me emrin e All-llahut.

Tirmidhiu 2/505 dhe të tjerë “rvaul-Galil” Nr: 49 dhe “Sahihul-Xhamiu” hadithi Nr: 3/203.