Duaja për tjetrin kur vesh rrobe të reja

تُبْلِي ويُخْلِفُ اللَّهُ تَعَالَى

Tublí ve juhlifullahu teálá.

E shtjerrësh dhe All-llahu ta zavendësoftë me tjetër.

Ebu Davudi 4/41 “Sahih Ebu Davud” 2/760.

اِلْبِسْ جَدِيداً وَعِشْ حَمِيداً وَمُتْ شَهِيداً

Ilbis xhedíden ve ish hamíden ve mut shehíden.

Vishe të re, jeto me dinjitet dhe vdis shehid (dëshmor në rrugën e All-llahut).

Ibën Maxheh 2/1178 dhe Begaviu 12/41 “Sahih Sunen Ibën Maxheh” 2/275.