Kur kemi frikë nga dëmi i sultanitz

اللهمَّ ربّ السَّماَواتِ السَّبْعِ َورَبَّ اْلعَرْشِ العَظِيم، كُنْ لِي جَاراً مِنْ فُلاَنِ بِنْ فُلاَنٍ، وَأَحْزَابِهِ مِنْ خَلاَئِقِكَ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ أَوْ يَطْغَى،عَزَّ جَارُكَ، وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ أنْتَ

All-llahumme Rabbes-semavatis-seb’i ve Rabbel-’Arshil-’Adhim, kun lí xháren min fulani bin fulanin ve ahzabihi min haláikike, en jefruta ‘alejje ehadun minhum ev jatgá, ‘azze xharuke, ve xhel-le thenauke ve la Ilahe il-la Ente.

O All-llah, Zot i shtatë qiejve dhe Zot i Arshit të Madh, më mbro mua prej filanit birit të filanit dhe grupacioneve të tij, prej krijesave Tua, që të mos e bëj ndonjërin prej tyre të më prijë mua apo të më sundojë. E fuqishme është ndihma Jote dhe i lartë është falënderimi Yt. S`ka të adhu-ruar tjetër përveç Teje.

Buhariu,“El-Edebul-Mufred” hadithi nr:707, sahih sipas Albanit, shih“Sahihul-Edebul-Mufred” hadithi nr: 545.

اَللهُ أكْبَر، اَللهُ أَعَزُّ مِنْ خَلْقِهِ جَمِيعاً، اَللهُ أعَزُّ مِمََّا أخَافُ وأَحْذَرُ، أعُوذُ بِاللهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ إلاَّ هُو، مُمْسِكِ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ أنْ يَقَعْنَ عَلىَ الأَرْضِ إلاَّ بِإذْنِهِ، مِنْ شَرِّ عَبْدِكَ فلانٍ، وَجُنُودِهِ وَ أتْبَاعِهِ وَأشْيَاعِهِ، مِنَ الْجِنِّ وَالإنْسِ، اللَّهُمَّ كُنْ لِي جَاراً مِنْ شَرِّهِمْ، جَلَّ ثَنَاؤُكَ وَعَزَّ جَارُكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَلاَ إلَهَ غَيْرُكَ

All-llahu ekber, All-llahu E’azzu min hal-kihi xhemian, All-llahu E’azzu mimmen ehafu ve ehdheru, e’udhu bil-lahi el-ledhi la Ilahe il-la hu[ve], Mumsikis-semavatis-seb’i en jeka’ëne ‘alel-erdi il-la bi idhnihi, min sherri ‘abdike fulanin, ve xhunudihi ve etba’ihi ve eshja’ihi, minel-xhinni vel-insi, All-llahumme kun lí xharen min sherrihim, xhel-le thenauke ve ‘azze xharuke, ve tebarekes-muke ve la Ilahe Gajruke (3 herë).

All-llahu është më i Madhi, All-llahu është më i Fuqishëm se të gjitha krijesat e Tij, All-llahu është më i Fuqishëm se ai nga i cili frikësohem. Kërkoj mbrojtjen e All-llahut i Cili s’ka të adhuruar tjetër përvec Tij, i cili është Mbajtës i shtatë qiejve, që të mos bien në tokë përveç me lejën e Tij, nga dëmi i robit tënd, filanit, ndihmësve dhe pasuesve të tij, ithtarëve të tij, prej xhinve dhe njerëzve. O All-llah më mbro mua nga dëmi i tyre. I lartë është falënderimi Yt dhe e fuqishme është ndihma Yte; i Lartësuar është emri Yt dhe s’ka të adhuruar tjetër përvec Teje.

po aty nr:546.