Kur kemi vështirësi

لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ رَبُّ السَّماَوَاتِ وَرَبُّ الارْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ

La Ilahe il-lAllahul-’Adhimul-Halim, la Ilahe il-lAllahu Rabbul-’Arshil-’Adhim, la Ilahe il-lAllahu Rabbus-semavati ve Rabbul-erdi ve Rabbul-’Arshil-kerim.

S’ka të adhuruar tjetër përveç Allahut të Madhëruar e të Urtë. S’ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, Zotit të Arshit të lartësuar. S’ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, Zotit të qiejve dhe të tokës dhe Zotit të Arshit Fisnik.

Buhariu 7/154, Muslimi 4/2092.

اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو فَلا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كَلَّهُ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ

All-llahumme rahmeteke erxhú fe la tekilní ilá nefsí tarfet ‘ajnin ve aslih lí she`ní kul-lehu. La ilahe il-la Ente.

O Zoti im, në mëshirën Tënde shpresoj, mos më le të mbështetem në vetvete, as sa një lëvizje e syrit dhe ma përmirëso gjëndjen time. S`ka të adhuruar tjetër përveç Teje.

Ebu Davudi 4/324, Ahmedi 5/42. Albani e ka bërë të mirë (Hasen), “Sahih Ebi Davud” 3/959.

لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

La ilahe il-la Ente Subhaneke Inní kuntu minedh-dhalimin.

S`ka të adhuruar tjetër përveç Teje që je i Madhëruar. Vërtetë, unë jam prej mëkatarëve.

Tirmidhiu 5/529 dhe Hakimi, i cili e ka bërë të vërtetë, kurse Dhehebiu e ka pëlqyer 1/505 “Sahih Et-Tirmidhi” 3/168.

اللَّهُ اللَّهُ رَبيِّ لاَ أَشْرِكُ بِهِ شَيْئاً

Allahu, Allahu Rabbí, Lá ushriku bihi shej`en.

All-llahu, All-llahu është Zoti im, Atij nuk i shoqëroj asnjë send.

Ebu Davudi 2/87 “Sahih Ibën Maxheh” 2/335.