Duaja e kunutit

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلا يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ

All-llahumme-hidiní fí men hedejt ve ‘Áfiní fí men ‘áfejt ve tevel-lení fi men tevel-lejt ve barik lí fí ma a’ëtajt vekiní sherre ma kadajt fe inneke takdí ve la jukdá ‘alejk, innehu la jedhil-lu men válejte ve la je’izu men ‘ádejt tebarekte Rabbena ve te’álejt.

O Zoti im, më bëj mua prej atyre që Ti i ke udhëzuar dhe më bëj prej atyre që Ti i ke falur, më bëj prej të dashurve Tu, më beko mua në atë që më ke dhënë dhe më mbro nga dëmi i asaj që Ti ke caktuar. Vërtet, Ti je Ai i Cili cakton dhe askush s’mund të caktojë kundër Teje asgjë. Me të vërtetë s’ka mposhtje për atë të cilin Ti e do dhe s’ka ndihmë për atë që është armik i Yt. I Madhëruar dhe i Lartësuar je, O Zoti ynë.

Ebu Davudi, Tirmidhiu, Nesaiu, Ibën Maxheh, Ahmedi Daremiu, Hakimi, Bejhekiu, “Irvaul-Galil” (Albani) 2/172.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ ، لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ

All-llahumme inní e’udhu bi ridake min sehatik, ve bi muáfátike min ‘ukúbetik, ve eudhu bike minke, la uhsí thenáen Alejke, Enta kema ethnejte alá Nefsike.

O Zoti im, të lutem me anë të kënaqësisë Sate të më mbrosh nga hidhërimi Yt dhe me faljen Tënde nga dënimi Yt. Kërkoj mbrojtjen Tënde nga Ti. Unë nuk mund të të Madhëroj ashtu siç e meriton Ti. Ti je i Madhëruar, ashtu siç e ke përshkruar Veten.

Katër synenet dhe Ahmedi. Shih “Sahih Tirmidhi” 3/180, “Sahih Ibën Maxheh” 1/194, “Irvaul-Galil” 2/175.

اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ ، وَنَخْشَى عَذَابَكَ ، إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَافِرِينَ مُلْحَقٌ. اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ ، وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ ، وَلاَ نَكْفُرُكَ ، وَنُؤْمِنُ بِكَ ، وَنَخْضَعُ لَكَ وَنَخْلَعُ مَنْ يَكْفُرُكَ

All-llahumme ijjake na’budu ve leke nusal-lí ve nesxhudu, ve ilejke nes’á ve nahfidu, nerxhú rahmeteke, ve nahsha ‘adhábeke inne ‘adhábeke bil-káfirine mulhak. All-llahumme inná neste’í nuke ve nestagfiruke ve nuthní ‘alejkel-hajre, ve la nekfuruke, ve nu`minu bike ve nahda’u leke ve nahla’u men jekfuruke”.

O Zot, vetëm Ty të adhurojmë, për Ty falemi dhe vetëm Ty të përulemi, kah Ti vijmë dhe shpejtojmë, shpresojmë mëshirën Tënde dhe i frikohemi dënimit Tënd. Vërtetë, dënimi Yt do t`i arrijë kafirat (pabesimtarët). O Zot, prej Teje kërkojmë ndihmë dhe falje. Ty të falenderojmë me çdo gjë të mirë. Nuk të mohojmë dhe vetëm Ty të besojmë. Vetëm Ty të përulemi dhe braktisim atë që Ty të mohon (s`të beson).

Bejhekiu, në “Es-Sunen el-Kubra” 2/211, senedi sahih sipas Albani “Irvaul-Galil” 2/170 dhe është nga fjalët e Omerit (r.a.).