Nëse frikësohemi në gjumë

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ

Eّudhu bi kelimatil-lahit-tammati, min gadabihi ve ikabihi ve sherri ّibadihi ve min hemezatish-shejatin ve en jahdurun.

Kërkoj mbrojtje me fjalët e përsosura të All-llahut nga hidhërimi i Tij, nga dëmi i robërve të Tij dhe nga vesveset e shejtanëve dhe nga afrimi i tyre - shejtanëve.

Ebu Davudi 4/12, “Sahih Et-Tirmidhi” 3/171.