Kur të veshim ndonjë rrobë të re

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ ، وأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَّرِ مَا صُنِعَ لَهُ

All-llahumme lekel-hamdu ente kesevtenihi, es-eluke min hajrihi, ve hajri má suni-a lehú, ve eúdhu bike min sherrihi ve sherri má suni-a lehú.

O Zoti im. Ty të qoftë falënderimi, Ti je Ai i Cili më furnizove me këtë, Të lutem ma dhuro të mirën e saj dhe të mirën për çfarë është punuar. Kërkoj mbrojtjen Tënde nga e keqja e saj dhe (nga) e keqja për çfarë është punuar ajo.

Ebu Davudi, Tirmidhiu dhe Begaviu. Muhtesar Shemail Et-Tirmidhi, Albani,N, fq. 47).