Kur rrotullohemi në gjumë

لاَإِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ، رَبُّ السَّماَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا العَزِيزُ الْغَفَّارُ

La ilahe il-laAll-llahu El-Vahidul-Kahhar, Rabbus-semavati vel-erdi ve ma bejne huma El-Azizul-Gaffar.

S`ka të adhuruar tjetër përveç All-llahut, Një dhe të Plotfuqishëm, Zot i qiejve dhe i tokës dhe krejt ç`ka ndërmjet tyre i Plotfuqishmi Mëkatfalësi.

"Këtë duhet thënë me rastin e rrotullimit prej njërit krah në tjetrin." (Sahih sipas Hakimit, kurse Dhehebiu e ka pëlqyer 1/540. Poashtu Nesaiu në “Amelul-jevmi vel-lejleh” dhe Ibën Sunnij ”Sahih El-Xhamiu” 4/213.