Dhikri pas përfundimit të namazit farz

أَسْتَغْفِرُ اللّهَ

Estagfirullah (3 herë).

Kërkoj falje nga All-llahu.

Muslimi 1/414.

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ ومِنْكَ السَّلامُ تَبَارَكْتَ يَاذَا الجَلالِ وَالإِكْرَامِ

All-llahume entes-selamu ve minkes-selamu tebarekte já dhel xhelali vel-ikram.

O Zoti im, Ti je shpëtimi dhe prej Teje është shpëtimi, i Lartësuar qofsh Ti që je i Madhëruar dhe i Nderuar.

Muslimi 1/414.

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ

La ilahe il-lAll-llahu vahdehu la sherike leh, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ‘ala kul-li shejin kadir. All-llahume la mani’a lima a’tajte ve la m’utije lima mena’te ve la jenfe’u dhel xheddi minkel xheddu.

S’ka të adhuruar tjetër përveç All-llahut Një dhe i pashoq. Atij i takon sundimi dhe Lavdërimi dhe Ai është i Plotfuqishëm mbi çdo send. O Zoti im, nuk ka kush e ndalon atë që Ti e ke dhënë dhe s’ka kush e jep atë që Ti e ke ndaluar; (te Ti) nuk ka vlerë dobia e askujt, ngase çdo dobi vjen prej Teje.

Buhariu 1/255, Muslimi 1/414.

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

La ilahe il-lAll-llahu vahdehu la sherike leh, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kul-li shejin kadir, la havle ve la kuvete il-la bil-lah, la ilahe il-lAll-llahu ve la na’budu il-la ijjahu lehun-ni’metu ve lehul-fadlu ve lehuth-thenaul hasen. La ilahe il-lAll-llahu muhlisine lehud-din ve lev kerihel-kafirun.

S’ka të adhuruar tjetër përveç All-llahut Një dhe i pashoq. Atij i takon sundimi dhe lavdërimi dhe Ai është i Plotfuqishëm mbi çdo send, S’ka ndryshim e as fuqi pa ndihmën e All-llahut; nuk ka Zot tjetër përveç All-llahut dhe nuk e adhurojmë askënd tjetër përveç Tij, dhuntitë dhe mirësitë janë prej Tij dhe vetëm Atij i takon lavdërimi më i mirë. S’ka të adhuruar tjetër përveç All-llahut. Me sinqeritet Atij i besojmë dhe i nënshtrohemi, edhe pse këtë e urrejnë pabesimtarët (kafirat).

Muslimi 1/415

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

SubhanAll-llah, vel-hamdulil-lah, vAll-llahu Ekber (33 herë).

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

La ilahe il-lAll-llahu vahdehu la sherike leh, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kul-li shejin kadir.

S’ka të adhuruar tjetër përveç All-llahut Një dhe i pashoq Atij i takon sundimi dhe Lavdërimi dhe Ai është i plotfuqishëm mbi çdo send.

Muslimi 1/418, [kush e thotë këtë pas çdo namazi do t'i falen mëkatet edhe nëse ato janë sa shkuma e detit] Ebu Davudi 2/86, Nesaiu 3/68, “Sahih Et-Tirmidhi.

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنْ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

Kul huvAll-llahu ehad, All-llahullahus-samed, lem jelid ve lem juled, ve lem jekun lehu kufuven ehad Kul e’udhu bi Rabbil felek, min sherri ma halek, ve min sherri gasikin idha vekab, ve min sherrin-nef-fathati fil ukad, ve min sherr-rri hasidin idha hased Kul e’udhu bi Rabbin-nas, melikin-nas, ilahin-nas, minsherr-rril vesvasil-han-nas, eledhi juvesvisu fi sudurin-nas, minel xhin-neti ven-nas.

Pas çdo namazi nga një herë, kurse pas namazit të sabahut dhe akshamit nga tri herë.

Ebu Davudi 2/86, Nesaiu 3/68, “Sahih Et-Tirmidhi” 3/182; "Kush e thotë këtë tri herë në mëngjes dhe në mbrëmje i mjaftojnë nga çdo gjë".

اللّهُ لاَ إلَهَ إلاّ هُوَ الحَيُّ القَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَهُ مَا فيِ السَّماَوَاتِ وَمَا فيِ الأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذيِ يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّماَوَاتِ وَالَأرْضَ وَلاَ يَؤُوْدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ العَلِيُّ العَظِيمُ

All-llahu La Ilahe il-la huvel-Hajjul-Kajjumu, la te`hudhuhu sinetun ve la nevmun, lehu ma fis-semavati ve ma fil-erdi, men dhel-ledhi jeshfe’u ‘indehu il-la bi idhnihi, ja’lemu ma bejne ejdíhim ve ma halfehum ve la juhítune bi shej`in min ‘ilmihi il-la bima sháe vesi’a Kursijjuhus-semavati vel-erda, ve la jeúduhú hifdhuhuma ve huvel-’Alijjul-’Adhím.

All-llahu është Një, s`ka Zot tjetër përveç Atij, Ai është Mbikëqyrës i përhershëm dhe i përjetshëm. Atë nuk e zë as kotja as gjumi, gjithçka ka në qiej dhe në tokë, është vetëm e Tij. Kush mund të ndërmjetësojë tek Ai, pos me lejen e Tij? Ai di të tashmen që është pranë tyre dhe të ardhmen. Nga ajo që Ai di, të tjerët dinë vetëm aq sa Ai ka dëshiruar. Kursija e Tij përfshin qiejt dhe tokën, kurse kujdesi i Tij ndaj të dyjave nuk i vjen rëndë, Ai është më i Larti, më i Madhi.

"Kush e lexon Ajetul kursinë pas çdo namazi farz nuk e pengon asgjë që të hyjë në Xhennet përveç nëse vdes". Nesaiu në librin “Amelul-jevm vel-lejl hadithi” nr.100, gjithashtu Ibën Es-sunij Hadithi nr.121. Sahih sipas Albanit. Shih,“Sahihul-xhamiu” 5/339 dhe “Silsiletul-Ehadith Es-Sahiha” 2/697 Hadithi nr.972.

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِِِِِِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

La Ilahe il-lAll-llahu vahdehu la sherike leh, lehul mulku ve lehul hamdu juhjí ve jumitu ve huve alá kul-li shej`in kadir.

Dhjetë herë pas namazit të sabahut dhe akshamit) (S’ka të adhuruar tjetër përveç All-llahut Një dhe i pashoq, Atij i takon sundimi dhe Lavdërimi, Ai jep jetë dhe vdekje dhe Ai është i Plotfuqishëm mbi çdo send).

Tirmidhiu (5/115) dhe Ahmedi (4/227). Shih “Zadul-Mead” 1/300.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْماً نَافِعاً وَرِزْقاً طَيِّباً ، وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً

All-llahume inni eseluke ‘ilmen nafi’an ve rizkan tajjiben ve ‘amelen mutekabbelen.

O Zoti im, të lutem më jep dituri të dobishme dhe furnizim të mirë dhe të lutem Të m'i pranosh veprat e mia. Pas selamit në namazin e sabahut.

Ibën Maxheh dhe të tjerët “Sahih Ibën Maxheh” 1/152 dhe “Mexhmeaz-zevaid” 10/111.