Duaja pas tesheh-hudit të fundit, para selamit

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وَمِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ

All-llahumme inní e’udhu bike min ‘adhabil-kabr, ve min’adhabi xhehennem, ve min fitnetil-mahja vel-memat, ve min fitnetil-Mesihid-dexhal.

O Zoti im, kërkoj mbrojtjen Tënde prej dënimit në varr dhe prej dënimit të xhehennemit, si dhe kërkoj mbrojtjen Tënde nga fitneja e jetës dhe e vdekjes dhe nga fitneja e Dexhxhallit.

Buhariu 2/102, Muslimi 1/412; version i Muslimit.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، وأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ ، وأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ

All-llahumme inní e’udhu bike min ‘adhabil-kabr, ve e’udhu bike min fitnetil-Mesihid-dexhxhal, ve e’udhu bike min fitnetil-mahja vel-memat. All-llahumme inní e’udhu bike minel-me`themi vel-magrem.

O Zoti im, kërkoj mbrojtjen Tënde prej dënimit në varr, nga fitneja e Dexhxhalit dhe nga fitneja e jetës dhe e vdekjes. O Zoti im, kërkoj mbrojtjen Tënde nga mëkatet dhe nga borxhet (ndaj njerëzve).

Buhariu 1/202, Muslimi 1/412.

اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْماً كَثِيراً وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَ أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

All-llahumme inní dhalemtu nefsí dhulmen kethiren, ve la jagfirudh-dhunube il-la Ente, fagfirli magfireten min ‘indeke ver-hamní inneke Entel-Gafurur-Rahím.

O Zoti im, i kam bërë vetes shumë dëm, kurse nuk i falë mëkatet askush tjetër përveç Teje, andaj të lutem më fal mua me faljen Tënde dhe më mëshiro. Vërtet, Ti je Falës dhe i Mëshirshëm.

Buhariu 8/168, Muslimi 4/2078.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ ، وَمَا أَخَّرْتُ ، وَمَا أَسْرَرْتُ ، وَمَا أَعْلَنْتُ ، وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي. أَنْتَ الْمُقَدِّمُ ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ

All-llahumme-gfir lí ma kaddemtu ve ma ahhartu, ve ma esrertu ve ma a’ëlentu, ve ma esreftu ve ma Ente A`ëlemu bihi minní. Entel-Mukaddimu ve Entel-Muahhiru, La Ilahe il-la Ente.

O Zoti im, m'i fal mëkatet e mia të mëparshme dhe të tanishme, ato që i kam bërë fshehurazi dhe haptazi dhe ato me të cilat e kam ngarkuar veten, e për të cilat Ti di më mirë se unë; Ti je i pari dhe Ti je i fundit, s’ka të adhuruar tjetër përveç Teje.

Ebu Davudi 2/86, Nesaiu 3/53. Sahih sipas Albanit “Sahih Ebu Davud” 1/284.

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ

All-llahumme e’inní ‘al dhikrike ve shukrike ve husni ‘ibadetike.

O Zoti im, më ndihmo të të përmend e të të falënderoj dhe më mundëso që të të adhuroj sa më mirë.

po aty 1/284.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ ، وأَعُوْذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ

All-llahumme inní e’udhu bike minel-buhli, ve e’udhu bike minel-xhubni, ve e’udhu bike min en uredde ila erdhelil-umri, ve eudhu bike min fitnetid-dunja ve ‘adhabil-kabr.

O Zoti im, kërkoj mbrojtjen Tënde nga koprracia dhe nga ligështia dhe kërkoj mbrojtjen Tënde nga matufosja, si dhe nga fitneja e jetës dhe e vdekjes si dhe nga dënimi i varrit.

Ebu Davudi dhe shih “Sahih Ibën Maxheh” 2/328.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وأَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ

All-llahumme inní es`elukel-xhennete, ve e’udhu bike minen-nar.

O Zoti im, kërkoj prej Teje Xhennetin dhe kërkoj mbrojtjen Tënde nga zjarri.

Buhariu “Fet-hul-Bari” 6/35.

اللَّهُمَّ بِعِلْمِكَ الْغَيْبِ وَقُدْرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيِنِي مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْراً لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا عَلِمْتَ الْوَفَاةَ خَيْراً لِي ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَشْيَتَكَ فِي الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ ، وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْغِنَى وَالْفَقْرِ، وَأَسْأَلُكَ نَعِيماً لاَ يَنْفَدُ ، وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لاَ تَنْقَطِعُ، وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ، وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ ، وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَلاَ فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ اللَّهُمَّ زَيِّنَّا بِزِينَةِ الإِيمَانِ وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ

All-llahumme bi ‘ilmikel-gajb ve kudretike ‘alel-halki ahjini ma ‘alimtel-hajate hajren li ve teveffeni idha ‘alimtel-vefate hajren li, All-llahumme inni es`eluke hashjeteke fil-gajbi vesh-shehadeti, ve es`eluke kelimetel-hakki fir-rida vel-gadab, ve es`elukel-kasde fil-gina vel-fakr, ve es`eluke ne’iímen la tenfedu ve es’eluke kur-rete ajnin la tenkatiu, ve es`eluker-rida ba’del-kada, ve es`eluke berdel-’ajshi ba’del-mevt, ve es`eluke ledhdheten-nedhari ila vexhhike vesh-shevka ila likaike fi gajri darráe mudirretin ve la fitnetin mudil-letin, All-llahumme zejjinna bi zínetil-íman, vexh’alna hudaten muhtediín.

Zoti im, me diturinë Tënde mbi fshehtësitë dhe me fuqinë Tënde mbi krijesat, të lus të ma zgjatësh jetën (nëse jeta është më e mirë për mua) dhe të lutem të më bësh të vdekur (nëse vdekja është më e mirë për mua). Zoti im, më bëj të të frikësohem në vetmi dhe haptasi; Më bëj që ta flas të vërtetën kur jam i disponuar dhe kur jam i hidhëruar, kërkoj që të jem i matur gjatë varfërisë dhe pasurisë, të lutem më jep begati të pashtershme, të lutem të më bësh të kënaqur me atë që më ke caktuar, më jep jetë të qetë pas vdekjes, më dhuro shikim të këndshëm në Fytyrën Tënde dhe dëshirë (mallëngjim) për takimin Tënd pa vështirësi dhe sprovim. O Zoti im, na hijesho neve me hijeshinë e besimit dhe na bëj udhëzues dhe udhërrëfyes për të tjerët.

Nesaiu 4/54, 55, Ahmedi 4/364; Albani këtë hadith e ka bërë të vërtetë “Sahih En-Nesai” 1/280.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ بِأَنَّكَ الْوَاحِدُ الأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

All-llahumme inní es`eluke ja All-llahu bi enneke El-Vahidul-Ehad ES-Samedul-ledhi lem jelid ve lem juled ve lem jekun Lehu kufuven ehad, En tagfire li dhunúbí ineke Entel-Gafurur-Rahim.

O Zoti im, O All-llah, të lutem duke dëshmuar se vërtetë Ti je Një dhe i Vetëm dhe Ti s'ke nevojë për askënd, Ti që s`ke lindur askë, e as që nuk je lindur prej ndokujt, Ti që s'ke përgjasim me askend, të lutem të m'i falësh mëkatet, sepse vërtet Ti je Falës dhe Mëshirues.

Nesaiu 3/52, Ahmedi 4/338; Albani këtë hadith e ka bërë të vërtetë “Sahih En-Nesai” 1/280.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ الْمَنَّانُ يَا بَدِيعَ السَّماَوَاتِ وَالأَرْضِ يَاذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ يَاحَيُّ يَاقَيُّومُ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وأَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ

All-llahumme inní es`eluke bi enne Lekel-hamdu la Ilahe il-la Ente Vahdeke la sherike Lek, El-Mennanu, ja Bedi’us-semavati vel- erdi, ja dhel-Xhelali vel-Ikram, ja Hajju ja Kajjumu, es`elukel-xhennete ve e’udhu bike minen-nar.

O Zoti im, kërkoj prej teje, duke dëshmuar se Ty të takon falënderimi, s`ka të adhuruar përveç Teje që je Një, i Vetëm dhe i pashoq, Ti je Bëmirësi më i mirë, O Krijues i qiejve dhe i tokës, Ti që je i Madhërishëm dhe i Ndershëm, O i Gjallë Përgjithmonë, o Mbikqyrës i çdo gjëje, Të lutem të ma dhurosh Xhennetin dhe kërkoj mbrojtjen Tënde prej Zjarrit.

Autorët e katër “Suneneve” “Sahih Ibën Maxheh” 2/329.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ الأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ

All-llahumme inní es`luke bi enní eshhedu enneke Ente All-llahu La i-Ilahe il-la Ente El-Ehadus-Samed el-ledhi lem jelid ve lem juled ve lem jekun lehu kufuven ehad.

O Zoti im, Unë të lutem Ty duke dëshmuar se Ti Je All-llahu, s`ka të adhuruar tjetër përveç Teje, i vetëm dhe i pa nevojshëm për askënd, i cili s`ka lindur askënd e as nuk është i lindur prej askujt. Ti je i pakrahasueshëm.

Ebu Davudi 2/62, Tirmidhiu 5/515, Ibën Maxheh 2/1267, Ahmedi 5/360, “Sahih Ibën Maxheh” 2/329 dhe “Sahih Et-Tirmidhi” 3/163, Muslimi 1/414.