Tesheh-hudi

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ، السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Et-tehijjatu lil-lahi ves-salavatu vet-tajjibatu, es-selamu alejke ejjuhen-nebijju ve rahmetull-llahi ve berekatuhu, es-selamu ‘alejna ve ‘ala ‘ibadil-lahis-salihin. Eshhedu en la Ilahe il-lAll-llahu ve eshhedu enne Muhammeden ‘abduhu ve resuluhu.

Nderimi, lutjet dhe të gjitha mirësitë i takojnë All-llahut. Le të jetë paqja mbi ty o pejgamber (i Zotit), paqja le të jetë mbi të gjithë ne dhe mbi të gjithë robërit e mirë të All-llahut. Dëshmoj se nuk ka të Adhuruar tjetër përveç All-llahut dhe dëshmoj se Muhammedi është rob dhe i Dërguar i Tij.

Buhariu “Fet-hul-Bari” 1/13, Muslimi 1/301.