Kur të veshim ndonjë rrobë

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا (الثَّوْبَ) وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلاَُ قوَّةٍ

El-hamdu lil-láhil-ledhí kesání hádhá (eth-thevbe) ve rezekanihi min gajri havlin minní ve lá k`uvvetin.

Falënderimi i qoftë All-llahut i Cili ma mundësoi ta veshë këtë rrobë dhe më furnizoi me këtë pa ndihmën dhe fuqinë time.

Ebu Davudi, Tirmidhiu dhe Ibën Maxheh “Irvaul-Galil” 7/47.