Duaja kur ngritemi nga rukuja

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

Semi’All-llahu limen hamideh.

All-llahu e ka dëgjuar atë që e ka falënderuar Atë.

Buhariu “Fet-hul Bari” 2/282.

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْداً كَثِيراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيهِ

Rabbená ve lekel-hamd, hamden kethíren tajjiben mubáreken fíhi.

Zoti ynë, Ty të takon falënderimi, falënderimi i shumtë në të cilin është mirësia dhe bekimi.

Buhariu “Fet-hul Bari” 2/282.

مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ. أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ. اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

Mil`es-semáváti ve mil`el-erdi ve má bejnehumá, ve mil`e má shi`te min shejin ba’ëdu. Ehleth-thenái vel-mexhdi, ehakku má kálel-’abdu, ve kul-luná Leke ‘abdun. All-llahumme lá máni’a limá a’ëtajte, ve lá mu’ëtije limá mena’ëte, ve lá jenfe’u dhel-xheddi minkel-xheddu.

Ty të qoftë falënderimi aq sa qiejt dhe toka dhe sa ka ndërmjet tyre dhe aq sa Ti dëshiron prej gjërave të mëtejshme. Ajo që më së miri ka thënë robi dhe të gjithë ne jemi robërit Tu: O Zoti im, s’ka kush e ndalon atë Që Ti e jep, s’ka kush e jep atë që Ti e ndalon; s'ka dobi i pasuri, pasuria e të cilit është prej teje (por dobi bën besimi dhe respekti Yt.

Muslimi 1/346.