Disa punë të mira dhe rregulla të përgjithshme

Kur të arrijë mbrëmja, ndaloni fëmijët e juaj, sepse shejtanët shpërndahen në atë kohë, ndërsa kur të kalojë një pjesë e natës, lëshoni ata, mbyllni dyert dhe përmendeni All-llahun [thuani bismil-lah], sepse shejtani nuk e hapë derën e mbyllur; lidhni vorbat dhe përmendeni emrin e All-llahut, mbuloni enët dhe përmendeni emrin e All-llahut, poqese edhe të vëndoni mbi të diç për së gjëri (p.sh. ndonjë thupër) dhe fikni llampat tuaja (d.m.th. fikne dritën).

Buhariu "Fet'hul Bari" 10/88 dhe Muslimi 3/1595.