Largimi i kurthave të shejtanit të mallkuar

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لاَ يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلاَ فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ، وَبَرَأَ وَذَرَأَ ، وَمِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيهَا ، وَمِنْ شَرِّ مَا ذَرَأَ فِي الأَرْضِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا ،وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَمِنْ شَرِّ كُلِّ طَارِقٍ إِلاَّ طَارِقاً يَطْرُقُ بْخَيْرٍ يَارَحْمنُ

E’udhu bi kelimatil-lahi Et-támmáti el-leti la juxhávizuhunne berrun ve la faxhirun min sherri ma halaka, ve bere`e ve dher`e, ve min sherri ma jenzilu mines-semái, ve min sherri ma je’ëruxhu fíha, ve min sherri ma dhere`e fil-erdi, ve min sherri ma jahruxhu minha, ve min sherri fitenil-lejli ven-nehár, ve min sherri kul-li tárikin il-la tárikan, jatruku bi hajrin, já Rahmánu.

Kërkoj mbrojtje me fjalët e përsosura të All-llahut, të cilat nuk mund t`i tejkalojë asnjë bëmirës e as i prishur, nga dëmi i asaj që ka krijuar, nga dëmi i asaj që zbret nga qielli, nga dëmi i asaj që ngjitet në të, nga dëmi i asaj që është mbi tokë dhe i asaj që del nga ajo, nga dëmi i sprovave të natës dhe të ditës dhe nga dëmi i çdo udhëtari të natës përveç atij i cili vije me të mirë, o i Gjithmëshirshëm.

Ahmedi 3/419 me sened të vërtetë. Ibën Sunnij nr. 637. Abdulkadër Arnauti e ka vërtetuar senedin e tij në vlerësimin e tij të librit të Tahaviut, fq. 133. Gjithashtu shih "Mexhmbuz Zevaid" 10/127.