Kur therrim ndonjë kafshë ose presim kurban

بِسْمِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، [اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ] اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي

Bismil-lah, vAll-llahu Ekber, [All-llahumme minke ve leke] All-llahumme tekabbel minní.

Me emrin e All-llahut, All-llahu është më i madhi [O Zot kjo është nga Ti dhe për ty], O Zoti im, pranoje këtë nga unë.

Muslimi 3/1557 dhe Bejhekiu 9/287, fjalinë ndërmjet kllapave e shënon Bejhekiu 9/287 dhe të tjerë. Ndërsa fjalinë e fundit e solla sipas kuptimit nga transmetimi i Muslimit.