Kur të ndodh ndonjë gjë e mirë

Pejgamberit s.a.v.s. kur i ndodhte ndonjë gjë e cila e gëzonte, përulej në sexhde, në shenjë falënderimi për All-llahun e Madhëruar