Kur dëgjojmë ndonjë lajm të çuditshëm dhe të gëzueshëm

سُبْحَانَ اللَّهِ!

SubhanAll-llah.

I Lartësuar qoftë All-llahu.

اللَّهُ أَكْبَرُ!

All-llahu Ekber.

All-llahu është më i madhi.