Dhikri te Mesh'ar El-Haraam

Pejgamberi s.a.v.s. i hipi deves derisa arriti te Me-sh’aril-harami, iu drejtua kibles (bëri dua, mori tekbire, e madhëroi All-llahun dhe e Njësoi Atë). Kështu vazhdoi përderisa nuk u bë qielli shumë i kuqërremtë dhe u largua para se të perëndojë dielli