Duaja në ditën e Arafatit

Transmetohet se Pejgamberi s.a.v.s. ka thënë: “Fjala më e mirë të cilën e kam thënë unë dhe Pejgamberët para meje, është:

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

La ilahe il-lAll-llahu vahdehu la sherike leh, lehul-Mulku ve lehul-Hamdu ve Huve ‘alá kul-li shej`in Kadír.

S’ka të adhuruar përveç All-llahut Një dhe të pashoq, Atij i takon sundimi dhe Lavdërimi, Ai është i Plotfuqishëm mbi çdo send.

burmi