Telbia për haxhxh dhe umre

لَبَّيْكَ اللّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لبَّيْكَ، إنَّ الحَمْدَ، وَالنِّعْمَتَ، لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لك.

Lebbejk All-llahumme Lebbejk, Leb-bejk La sheríke Leke Lebbejk, innel-Hamde ven-ni’ëmete leke vel-Mulk Lá sheríke Lek.

Të përgjigjem o Zot, të përgjigjem, Ti je i pa-shoq, vetëm Ty të përgjigjem, falënderimi të takon vetëm Ty. Të gjitha begatitë dhe e tërë pasuria është e juaja, Ti je parival (Pashoq).