Duaja për atë që e ke ofenduar

Pejgamberi s.a.v.s. ka thënë:

اللَّهُمَّ فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

All-llahumme fe ejjuma mu’minin sebebtuhu fexh’al dhalike lehu kurbeten ilejke jevmel kijameti.

O Zot, cilindo besimtar që e kam ofenduar, bënia atij këtë afrim te Ti Ditën e Gjykimit.

Buhariu "Fet'hul Bari" 11/171, Muslimi 4/2007 dhe në tekstin e këtij të fundit qëndron: "...shndërroja atij në pastërti dhe mëshirë".