Duaja e kthimit nga udhëtimi

اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ. لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ تَائِبُونَ ، عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ ، صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ

All-llahu Ekber, All-llahu Ekber, All-llahu Ekber: La ilahe il-lAll-llahu vahdehu la sherike leh, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kul-li shej`in kadir ájibúne táibúne ‘ábidúne li Rabbina hámidún. SadekAll-llahu va’deh, ve nesare ‘abdeh, ve hezemel-ahzábe vahdeh.

S’ka të adhuruar përveç All-llahut Një dhe i pashoq, Atij i takon sundimi dhe Lavdërimi, Ai është i Plotfuqishëm mbi çdo send. U kthyem me pendim dhe përkushtim, duke i bërë Zotit tonë falënderim, All-llahu e përmbushi premtimin e Tij, e ndihmoi robin e Tij dhe i mposhti grupacionet Vetëm [pa ndihmën e askujt].

Buhariu 7/163, Muslimi 2/980.