Duaja kur të ndalemi në ndonjë vend

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَاخَلَقَ

E’udhu bi kelimatil-lahit-tammati min sherri ma halaka.

Kërkoj mbrojtje me fjalët e përsosura të All-llahut nga sherri (e keqja) që ka krijuar.

Muslimi 4/2080. Këtë e thonte kur kthehej prej ndonjë beteje ose kur kthehej prej Haxh-xhit.