Duaja e udhëtarit para agimit të mëngjesit

سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللَّهِ وَحُسْنِ بَلائِهِ عَلَيْنَا. رَبَّنَا صَاحِبْنَا وَأَفْضِلْ عَلَيْنَا عَائِذاً بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ

Semmi’a sámi’un bi hamdil-lahi, ve husni beláihi ‘alejna. Rabbená Sáhibná ve efdil ‘alejna ‘áidhen bil-lahi minen-nari.

Ai që dëgjon dhe që ka dëgjuar për falënde-rimin tonë ndaj All-llahut, për begatitë e Tij dhe mirësitë e Tij ndaj nesh; O Zoti ynë, na shoqëro dhe na jep dhunti duke kërkuar mbrojtjen Tënde prej zjarrit.

Muslimi 4/2086. Shih Sherh Nevevi 4/2080.