Duaja e atij që nuk udhëton për udhëtarin

أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ ، وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ

Estevdi’ull-llahe díneke ve emánetek, ve havátime‘amelike.

Në mbrojtjen e All-llahut qofshin feja jote, besa jote dhe përfundimi i punëve tuaja.

Tirmidhiu “Sahih et-Tirmidhi” 3/155.