Duaja e udhëtarit për atë që nuk udhëton

أَسْتَوْدِعُكُمُ اللَّهَ الَّذِي لاَ تَضِيعُ وَدَائِعُهُ

Estevdi’ukumull-llahe el-ledhi la tedí’u ve-dai’uhu.

U lë nën kujdes të All-llahut i Cili nuk i humb porositë e Tij.

Ahmedi 2/403, Ibën Maxheh 2/943 “Sahih Ibën Maxheh” 2/133.