Kur të dalim nga shtëpia

بِسْمِ اللَّهِ ، تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ وَلاَحَوْلَ ولاَقُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ

Bismil-lah, tevekkeltu ala-All-lláhi, ve lá havle ve lá kuvvete il-lá bil-lah.

Me emrin e All-llahut, në All-llahun u mbështeta dhe s’ka lëvizje e as forcë përveç me dëshirën e All-llahut.

Ebu Davudi 4/325, Tirmidhiu 5/490 “Sahih Et-Tirmidhi” 3/151.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ ، أَوْ أُضَلَّ ، أَوْ أَزِلَّ ، أَوْ أُزَلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ

All-llahumme inní e údhu bike en edil-le ev udal-le, ev ezil-le ev uzel-le, ev adhlime ev udhleme, ev exh-hele ev juxh-hele alejje.

O Zoti im, kërkoj mbrojtjen Tënde që të mos shkoj në humbje [dalalet], e as dikush të mos më dërgojë në humbje [dalalet]; kërkoj mbrojtjen Tënde të mos rrëshqas [nga e vërteta]; kërkoj mbrojtjen Tënde që të mos e dëmtoj askend e as dikush të mos më dëmtojë mua; kërkoj mbrojtjen Tënde që të mos e injoroj askënd e as dikush të mos më injoroj mua.

Autorët e katër Suneneve, “Sahih Et-Tirmidhi 3/153,”Sahih Ibën Maxheh” 2/336.